Tình yêu hô hào liên miên và cuồng nhiệt trước cánh cửa đóng hơn...

Tình yêu hô hào liên miên và cuồng nhiệt trước cánh cửa đóng hơn nhiều trước cánh cửa mở!
Love clamors far more incessantly and passionately at a closed gate than an open one!
"Tình yêu hô hào liên miên và cuồng nhiệt trước cánh cửa đóng hơn nhiều trước cánh cửa mở! Love clamors far more incessantly and passionately at a closed gate than an open one!"
Danh ngôn tình yêu Marie Corelli
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận