Tình yêu cơ bản cần được xây dựng bằng niềm tin cả hai dành...

Tình yêu, cơ bản cần được xây dựng bằng niềm tin cả hai dành cho nhau.
"Tình yêu, cơ bản cần được xây dựng bằng niềm tin cả hai dành cho nhau."
Danh ngôn tình yêu Nguyễn Ngọc Thạch
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận