Tiết kiệm là một nghệ thuật lớn hơn cả việc kiếm tiền.

Tiết kiệm là một nghệ thuật lớn hơn cả việc kiếm tiền.
"Tiết kiệm là một nghệ thuật lớn hơn cả việc kiếm tiền."
Danh ngôn tiền bạc Ngạn ngữ Đức
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận