Tiền là quyền lực, bạn phải có khát vọng khi nắm giữ nó.

Tiền là quyền lực, bạn phải có khát vọng khi nắm giữ nó.
"Tiền là quyền lực, bạn phải có khát vọng khi nắm giữ nó."
Danh ngôn sự nghiệp Rusell H.Conwell
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận