Thế giới thực sự đầy hiểm họa và tồn tại rất nhiều nơi tăm...

Thế giới thực sự đầy hiểm họa, và tồn tại rất nhiều nơi tăm tối; nhưng vẫn còn có nhiều thứ đẹp đẽ, và dù tại tất cả các miền đất, tình yêu trộn lẫn với khổ đau, tình yêu có lẽ vẫn sinh trưởng nhanh hơn.
The world is indeed full of peril, and in it there are many dark places; but still there is much that is fair, and though in all lands love is now mingled with grief, it grows perhaps the greater.
"Thế giới thực sự đầy hiểm họa, và tồn tại rất nhiều nơi tăm tối; nhưng vẫn còn có nhiều thứ đẹp đẽ, và dù tại tất cả các miền đất, tình yêu trộn lẫn với khổ đau, tình yêu có lẽ vẫn sinh trưởng nhanh hơn. The world is indeed full of peril, and in it there are many dark places; but still there is much that is fair, and though in all lands love is now mingled with grief, it grows perhaps the greater."
Danh ngôn về yêu thương Tolkien
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận