Thành quả của im lặng là hòa bình.

Thành quả của im lặng là hòa bình.
"Thành quả của im lặng là hòa bình."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Ả rập
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận