Thành quả của im lặng là hòa bình.

Thành quả của im lặng là hòa bình.
"Thành quả của im lặng là hòa bình."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Ả rập

Thêm nội dung

Xem thêm >