Thành công là đạt được thứ bạn muốn Hạnh phúc là muốn thứ bạn...

Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.
-
Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.
"Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được. - Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get."
Danh ngôn công việc Dale Carnegie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận