Tất cả bí mật của cuộc đời thành đạt là phát hiện sứ mệnh...

Tất cả bí mật của cuộc đời thành đạt là phát hiện sứ mệnh ta sinh ra là để làm gì, và rồi làm điều đó.
The whole secret of a successful life is to find out what is one's destiny to do, and then do it.
"Tất cả bí mật của cuộc đời thành đạt là phát hiện sứ mệnh ta sinh ra là để làm gì, và rồi làm điều đó. The whole secret of a successful life is to find out what is one's destiny to do, and then do it."
Danh ngôn về thành công Henry Ford
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận