Tai ương là bụi kim cương mà Thiên đường dùng để đánh bóng châu...

Tai ương là bụi kim cương mà Thiên đường dùng để đánh bóng châu báu.
-
Adversity is the diamond dust Heaven polishes its jewels with.
"Tai ương là bụi kim cương mà Thiên đường dùng để đánh bóng châu báu. - Adversity is the diamond dust Heaven polishes its jewels with."
Danh ngôn công việc Thomas Carlyle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận