Sức mạnh không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều mà là...

Sức mạnh không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều, mà là đánh trúng.
-
Power is not revealed by striking hard or often, but by striking true.
"Sức mạnh không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều, mà là đánh trúng. - Power is not revealed by striking hard or often, but by striking true."
Danh ngôn công việc Balzac
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận