Sự yêu chuộng cái đẹp là phần cốt yếu của một nhân tính lành...

Sự yêu chuộng cái đẹp là phần cốt yếu của một nhân tính lành mạnh.
"Sự yêu chuộng cái đẹp là phần cốt yếu của một nhân tính lành mạnh."
Danh ngôn tính cách J. Ruskin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận