Sự tử tế dù nhỏ tới thế nào không bao giờ là lãng phí...

Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.
-
No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.
"Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí. - No act of kindness, no matter how small, is ever wasted."
Danh ngôn tính cách Aesop
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận