Sự cao cả của con người nằm trong sức mạnh tư tưởng.

Sự cao cả của con người nằm trong sức mạnh tư tưởng.
"Sự cao cả của con người nằm trong sức mạnh tư tưởng."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Anh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận