Sự cao cả của con người nằm trong sức mạnh tư tưởng.

Sự cao cả của con người nằm trong sức mạnh tư tưởng.
"Sự cao cả của con người nằm trong sức mạnh tư tưởng."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Anh

Thêm nội dung

Xem thêm >