Quyền lực luôn nghĩ rằng nó phụng sự Chúa trong khi thực tế nó...

Quyền lực luôn nghĩ rằng... nó phụng sự Chúa trong khi thực tế nó vi phạm mọi luật lệ của Người.
-
Power always thinks... that it is doing God's service when it is violating all his laws.
"Quyền lực luôn nghĩ rằng... nó phụng sự Chúa trong khi thực tế nó vi phạm mọi luật lệ của Người. - Power always thinks... that it is doing God's service when it is violating all his laws."
Danh ngôn cuộc sống John Adams

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận