Quan trọng không phải là sự yêu thương mà bạn xây dựng Quan trọng...

Quan trọng không phải là sự yêu thương mà bạn xây dựng. Quan trọng là sự yêu thương mà bạn trao đi.
It’s not the love you make. It’s the love you give.
"Quan trọng không phải là sự yêu thương mà bạn xây dựng. Quan trọng là sự yêu thương mà bạn trao đi. It’s not the love you make. It’s the love you give."
Danh ngôn về yêu thương Nikola Tesla
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận