Niềm vui sướng đầu tiên có được khi ta tham dự sau đó mới...

Niềm vui sướng đầu tiên có được khi ta tham dự, sau đó mới từ ký ức.
Pleasure is found first in anticipation, later in memory.
"Niềm vui sướng đầu tiên có được khi ta tham dự, sau đó mới từ ký ức. Pleasure is found first in anticipation, later in memory."
Danh ngôn cuộc sống Gustave Flaubert
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận