Nhất cao có một ả trăng Đến khi trụt xuống cũng bằng ngọn tre...

Nhất cao có một ả trăng, 
  Đến khi trụt xuống cũng bằng ngọn tre. 
  Nâu sồng nào quản khen chê, 
  Khó thì cho sạch, rách thì cho thơm.
"Nhất cao có một ả trăng, Đến khi trụt xuống cũng bằng ngọn tre. Nâu sồng nào quản khen chê, Khó thì cho sạch, rách thì cho thơm."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận