Người ta thường không nhận ra rằng quan điểm của họ về thế giới...

Người ta thường không nhận ra rằng quan điểm của họ về thế giới cũng là lời thú nhận về tính cách.
-
People do not seem to realize that their opinion of the world is also a confession of character.
"Người ta thường không nhận ra rằng quan điểm của họ về thế giới cũng là lời thú nhận về tính cách. - People do not seem to realize that their opinion of the world is also a confession of character."
Danh ngôn tính cách Ralph Waldo Emerson
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận