Người quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm lại gấp bội!

Người quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm lại gấp bội!
"Người quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm lại gấp bội!"
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận