Người phụ nữ có thể tự tạo công việc cho mình là người phụ...

Người phụ nữ có thể tự tạo công việc cho mình là người phụ nữ sẽ có được danh vọng và vận mệnh.
-
The woman who can create her own job is the woman who will win fame and fortune.
"Người phụ nữ có thể tự tạo công việc cho mình là người phụ nữ sẽ có được danh vọng và vận mệnh. - The woman who can create her own job is the woman who will win fame and fortune."
Danh ngôn phụ nữ Amelia Earhart
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận