Người phụ nữ chỉ tin lời tỏ tình khi nó được nói lên khẽ...

Người phụ nữ chỉ tin lời tỏ tình khi nó được nói lên khẽ khàng, giản dị.
"Người phụ nữ chỉ tin lời tỏ tình khi nó được nói lên khẽ khàng, giản dị."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận