Người phụ nữ chỉ cười khi có thể cuời nhưng muốn khóc thì lúc...

Người phụ nữ chỉ cười khi có thể cuời nhưng muốn khóc thì lúc nào cũng được.
"Người phụ nữ chỉ cười khi có thể cuời nhưng muốn khóc thì lúc nào cũng được."
Danh ngôn phụ nữ Ngạn ngữ Pháp
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận