Người nào chịu khổ ăn rau cho là ngon thì việc gì làm chả...

Người nào chịu khổ, ăn rau cho là ngon, thì việc gì làm chả nổi.
"Người nào chịu khổ, ăn rau cho là ngon, thì việc gì làm chả nổi."
Danh ngôn công việc Uông Cách
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận