Người mà không học khác gì mò mẫm trong đêm.

Người mà không học khác gì mò mẫm trong đêm.
"Người mà không học khác gì mò mẫm trong đêm."
Danh ngôn giáo dục Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận