Nếu xuất phát từ tập tục thì quan niệm về người xung quanh tạo...

Nếu xuất phát từ tập tục, thì quan niệm về người xung quanh tạo ra, chứ không phải có ở con người từ khi mới sinh ra.
"Nếu xuất phát từ tập tục, thì quan niệm về người xung quanh tạo ra, chứ không phải có ở con người từ khi mới sinh ra."
Danh ngôn cuộc sống Trang Tử
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >