Nếu quá trình lao động được tự do nó sẽ kết thúc bằng sáng...

Nếu quá trình lao động được tự do, nó sẽ kết thúc bằng sáng tạo.
"Nếu quá trình lao động được tự do, nó sẽ kết thúc bằng sáng tạo."
Danh ngôn công việc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận