Muốn sang thì bắc cầu kiều muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy...

Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
"Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy."
Danh ngôn giáo dục Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận