Một nhà vật lý chỉ là cách một nguyên tử nhìn chính bản thân...

Một nhà vật lý chỉ là cách một nguyên tử nhìn chính bản thân mình.
-
A physicist is just an atom's way of looking at itself.
"Một nhà vật lý chỉ là cách một nguyên tử nhìn chính bản thân mình. - A physicist is just an atom's way of looking at itself."
Danh ngôn khoa học Niels Bohr
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận