Một người chồng tốt không bao giờ đi ngủ trước vào buổi đêm và...

Một người chồng tốt không bao giờ đi ngủ trước vào buổi đêm và dậy sau vào buổi sáng.
"Một người chồng tốt không bao giờ đi ngủ trước vào buổi đêm và dậy sau vào buổi sáng."
Danh ngôn gia đình Balzac (Pháp)
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận