Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc...

Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc.
"Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc."
Danh ngôn gia đình Balzac (Pháp)
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận