Mọi sự khó khăn sâu sắc đều mang sẵn trong mình giải pháp Nó...

Mọi sự khó khăn sâu sắc đều mang sẵn trong mình giải pháp. Nó buộc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ để tìm ra.
-
Every great and deep difficulty bears in itself its own solution. It forces us to change our thinking in order to find it.
"Mọi sự khó khăn sâu sắc đều mang sẵn trong mình giải pháp. Nó buộc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ để tìm ra. - Every great and deep difficulty bears in itself its own solution. It forces us to change our thinking in order to find it."
Danh ngôn công việc Niels Bohr
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận