Mọi người sinh ra để yêu Đó là nguyên lý và cứu cánh duy...

Mọi người sinh ra để yêu… Đó là nguyên lý và cứu cánh duy nhất của cuộc sinh tồn.
"Mọi người sinh ra để yêu… Đó là nguyên lý và cứu cánh duy nhất của cuộc sinh tồn."
Danh ngôn cuộc sống Benjamin Disraeli
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >