McDonald là sự nghiệp kinh doanh giữa người với người và nụ cười trên...

McDonald là sự nghiệp kinh doanh giữa người với người, và nụ cười trên gương mặt nữ nhân viên tính tiền khi nhận yêu cầu của bạn là một phần quan trọng trong hình ảnh của chúng tôi.
McDonald's is a people business, and that smile on that counter girl's face when she takes your order is a vital part of our image.
"McDonald là sự nghiệp kinh doanh giữa người với người, và nụ cười trên gương mặt nữ nhân viên tính tiền khi nhận yêu cầu của bạn là một phần quan trọng trong hình ảnh của chúng tôi. McDonald's is a people business, and that smile on that counter girl's face when she takes your order is a vital part of our image."
Danh ngôn kinh doanh Ray Kroc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận