Lụa đậu ba An Ngãi Xoài tượng chín Hưng Long Anh về Bồ Địch...

Lụa đậu ba An Ngãi, 
  Xoài tượng chín Hưng Long . 
  Anh về Bồ Địch , Giếng Vuông ,
  Chiếu che bốn vách còn buồn nỗi chi.
"Lụa đậu ba An Ngãi, Xoài tượng chín Hưng Long . Anh về Bồ Địch , Giếng Vuông , Chiếu che bốn vách còn buồn nỗi chi."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận