Lòng tự tôn lớn tạo ra thành công lớn và thành công lớn tạo...

Lòng tự tôn lớn tạo ra thành công lớn, và thành công lớn tạo ra lòng tự tôn càng cao hơn, vậy nên nó tiếp tục đi lên theo hình xoắn ốc.
Greater self-esteem produces greater success, and greater success produces more high self-esteem, so it keeps on spiraling up.
"Lòng tự tôn lớn tạo ra thành công lớn, và thành công lớn tạo ra lòng tự tôn càng cao hơn, vậy nên nó tiếp tục đi lên theo hình xoắn ốc. Greater self-esteem produces greater success, and greater success produces more high self-esteem, so it keeps on spiraling up."
Danh ngôn về thành công Jack Canfield
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận