Lãnh đạo phục tùng hoặc cuốn xéo Lead follow or get out of the...

Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn xéo.
-
Lead, follow, or get out of the way.
"Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn xéo. - Lead, follow, or get out of the way."
Danh ngôn công việc Thomas Paine
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận