Lắm khi chúng ta chỉ coi những người đồng tình với mình là thông...

Lắm khi chúng ta chỉ coi những người đồng tình với mình là thông minh.
"Lắm khi chúng ta chỉ coi những người đồng tình với mình là thông minh."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận