Kinh doanh mà không tạo ra gì ngoài tiền bạc chỉ là thứ kinh...

Kinh doanh mà không tạo ra gì ngoài tiền bạc chỉ là thứ kinh doanh nghèo nàn.
A business that makes nothing but money is a poor business.
"Kinh doanh mà không tạo ra gì ngoài tiền bạc chỉ là thứ kinh doanh nghèo nàn. A business that makes nothing but money is a poor business."
Danh ngôn kinh doanh Henry Ford
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận