Không vấp ngã trước cuộc sống điều đó là rất tốt Nhưng vấp ngã...

Không vấp ngã trước cuộc sống, điều đó là rất tốt. Nhưng vấp ngã rồi đứng dậy mà đi lên càng tốt hơn.
"Không vấp ngã trước cuộc sống, điều đó là rất tốt. Nhưng vấp ngã rồi đứng dậy mà đi lên càng tốt hơn."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh

Thêm nội dung

Xem thêm >