Không phải bao giờ dưới một khuôn mặt xinh đẹp cũng ẩn náu một...

Không phải bao giờ dưới một khuôn mặt xinh đẹp cũng ẩn náu một tâm hồn trong trắng.
"Không phải bao giờ dưới một khuôn mặt xinh đẹp cũng ẩn náu một tâm hồn trong trắng."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận