Không làm một việc gì có nghĩa là đã làm một việc xấu.

Không làm một việc gì có nghĩa là đã làm một việc xấu.
"Không làm một việc gì có nghĩa là đã làm một việc xấu."
Danh ngôn công việc Ngạn ngữ Nhật Bản
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận