Không có tự do lựa chọn không có sự sáng tạo Không có sự...

Không có tự do lựa chọn, không có sự sáng tạo. Không có sự sáng tạo, không có cuộc sống.
Without freedom of choice, there is no creativity. Without creativity, there is no life.
"Không có tự do lựa chọn, không có sự sáng tạo. Không có sự sáng tạo, không có cuộc sống. Without freedom of choice, there is no creativity. Without creativity, there is no life."
Danh ngôn cuộc sống Benjamin Spock
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận