Không có loại thuốc nào làm dịu đau đầu bằng tiền có điều phải...

Không có loại thuốc nào làm dịu đau đầu bằng tiền, có điều, phải liên tục gia tăng số lượng.
"Không có loại thuốc nào làm dịu đau đầu bằng tiền, có điều, phải liên tục gia tăng số lượng."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận