Khi xưa ông cha ta xả thân cứu nước Ngày nay chúng ta xả...

Khi xưa ông cha ta xả thân cứu nước…Ngày nay, chúng ta xả nước cứu thân !!!
"Khi xưa ông cha ta xả thân cứu nước…Ngày nay, chúng ta xả nước cứu thân !!!"
Câu nói hài hước
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận