Khi môi trường kinh doanh không tốt cũng là lúc bạn muốn xây dựng...

Khi môi trường kinh doanh không tốt cũng là lúc bạn muốn xây dựng! Tại sao lại phải chờ đến lúc chuyện tốt hơn nên mọi thứ cũng tốn kém hơn?
When times are bad is when you want to build! Why wait for things to pick up so everything will cost more?
"Khi môi trường kinh doanh không tốt cũng là lúc bạn muốn xây dựng! Tại sao lại phải chờ đến lúc chuyện tốt hơn nên mọi thứ cũng tốn kém hơn? When times are bad is when you want to build! Why wait for things to pick up so everything will cost more?"
Danh ngôn kinh doanh Ray Kroc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận