Khi hai người yêu nhau họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về...

Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng – Saint Exuper
"Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng – Saint Exuper"
Châm ngôn về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận