Khi chúng ta chấp nhận giới hạn của mình chúng ta đã vượt qua...

Khi chúng ta chấp nhận giới hạn của mình, chúng ta đã vượt qua nó.
-
Once we accept our limits, we go beyond them.
"Khi chúng ta chấp nhận giới hạn của mình, chúng ta đã vượt qua nó. - Once we accept our limits, we go beyond them."
Danh ngôn công việc Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận