Khi bạn yêu thích công việc của mình ngày nào cũng là ngày lễ...

Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.
-
When you like your work every day is a holiday.
"Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ. - When you like your work every day is a holiday."
Danh ngôn công việc Frank Tyger
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận