Khả năng hoạt động nhóm quan trọng đến mức bạn gần như không thể...

Khả năng hoạt động nhóm quan trọng đến mức bạn gần như không thể vươn tới đỉnh cao khả năng của mình hay kiếm tiền như mình muốn mà không trở nên thông thạo nó.
-
Teamwork is so important that it is virtually impossible for you to reach the heights of your capabilities or make the money that you want without becoming very good at it.
"Khả năng hoạt động nhóm quan trọng đến mức bạn gần như không thể vươn tới đỉnh cao khả năng của mình hay kiếm tiền như mình muốn mà không trở nên thông thạo nó. - Teamwork is so important that it is virtually impossible for you to reach the heights of your capabilities or make the money that you want without becoming very good at it."
Danh ngôn công việc Brian Tracy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận