Ít nhất tôi còn đủ khiêm tốn để thừa nhận rằng thiếu tính khiêm...

Ít nhất tôi còn đủ khiêm tốn để thừa nhận rằng thiếu tính khiêm tốn là một trong những khuyết điểm của tôi.
-
At least I have the modesty to admit that lack of modesty is one of my failings.
"Ít nhất tôi còn đủ khiêm tốn để thừa nhận rằng thiếu tính khiêm tốn là một trong những khuyết điểm của tôi. - At least I have the modesty to admit that lack of modesty is one of my failings."
Danh ngôn tính cách Hecto Berlioz
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận